понедельник, 17 ноября 2014 г.

Стрімке розширення за останні десятиліття інформаційно-комунікаційних технологій. впливу величезного потоку інформації на людину спричинило потребу системи освіти реагувати на виклик часу, а тому виникла потреба у використанні сучасних технологій навчання, які вдало вписуються в систему традиційної освіти. До таких можна віднести: електронне навчання, мобільне навчання, всепроникаюче навчання, "перевернуте навчання", що становлять форми активного навчання.
Зупинимось на визначеннях кожного з них:
Електронне навчання (е-learning) - система навчання за допомогою інформаційних. електронних технологій. Часто тлумачення, як синонім таких понять: дистанційне навчання, навчання із застосуванням комп'ютерів, мережеве навчання, віртуальне навчання, мультимедійне навчання.
Е-learning - навчання за допомогою Інтернет і мультимедіа.
Мобільне навчання (m-learning) - це передача навчальної інформації на мобільні пристрої з використанням WAP i GPRS технологій.
Всепроникаюче навчання (u-learning) - технології неперервного навчання з використанням інформаційно-комунікаційних засобів у всіх сферах життя суспільства.
Перевернуте навчання (flipped-learning) - це форма активного навчання, що дозволяє "перевернути" звичайний процес навчання таким чином: студенти поза аудиторією переглядають відповідні навчальні матеріали, що будуть розглядатися на наступному занятті, самостійно вивчають теоретичний матеріал, а в аудиторії здійснюють його обговорення, виконуючи практичні завдання.
Змішане навчання (blended-learning) - це об'єднання формальних засобів навчання - роботи в аудиторіях, вивчення теоретичного матеріалу з неформальними, наприклад, обговоренням за допомогою електронної пошти й Інтернет-конференцій. Змішана форма навчання органічно поєднує в собі як денні, так і дистанційні форми навчання. Це модель, яка поєднує традиційну і електрону моделі навчання.
Нині найбільшого використання в навчальному процесі отримала змішана модель навчання, наведемо схему можливого її здійснення.

Здійснення навчання за відповідними моделями можливе за умови наявності відповідних технологій, засобів, програмно-педагогічного забезпечення та підготовлених педагогічних працівників і студентів.


Веб-квест "Всепроникаюче навчання"
Веб-квест "Дистанційне навчання в Україні"